นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)
" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ ส่งมอบตรงเวลา เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า
พร้อมนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาปฏิบัติ ปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง"

     JSBY. FIBERGLASS PRODUCTS CO., LTD. is manufacture produce to do from glass fiber rein forced plastic (GFRP) to have skilled and newly coined work in pseudo-literary usage meaning experience on twenty-five years, we JSBY. FIBERGLASS PRODUCTS CO., LTD. is company partner between to mingle Thai and Japanese products export abroad forign countries Japanese pre one's Purification Tank, Car-accessory, Body of Camping Cars, Body of Boats, Chemical Tanks and Artical Marble method by Hand lay-up, Splay-up and Cast Resin Planning, Designing with Developments for Productions.

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

Back | Next